Turystyczne walory Rojowa i okolic.

Czyste ekologicznie środowisko, brak uciążliwych zakładów Przemysłowych, malownicze jary, doliny rzeczne Prosny i Baryczy stwarzają… dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji. Niewątpliwym atutem Rojowa i okolic są… zabytki architektury sakralnej, pomniki przyrody, dukty i leś›ne uroczyska. Na terenie powiatu Ostrzeszowskiego gdzie znajduje się™ Agro – Zacisze żyje blisko 250 gatunków ptaków, z których 10 wpisanych jest do czerwonej księgi ochrony dziedzictwa przyrodniczego świata. Na uwagę™ zasługuje także uzdrowiskowy mikroklimat tego regionu szczególnie korzystnie działający na osoby ze schorzeniami reumatycznymi.

Lasy zajmują… 39% powierzchni gminy Ostrzeszów, są… to w większości lasy szpilkowe. Przeważają… bory sosnowe rosnące na glebach piaszczystych, buki, jodły oraz Świerki.

Lasy w większości są… ukształtowane poprzez działalność‡ człowieka, ale występują… też naturalne zbiorowiska roślinne.

Lasy rosną… często na zboczach wzgórz morenowych. W miejscach gdzie przegrodzono tamami naturalny bieg strumieni występują… liczne malownicze Źródlane stawy, często wykorzystywane gospodarczo na hodowle ryb.

Co warto zobaczyć‡ planując wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym Agro – Zacisze:

Rojów

rojow

Neogotycki koscioł‚ filiany p. w. sw. Wojciecha z 1883r oraz dwór drewniany o konstrukcji zrębowej z przełomu XVIII/ XIX wieku.

Ostrzeszów

ostrz

  • Baszta o wysokości 24 metrów i fragmenty murów obronnych zamku wzniesionego w I połowie XIV wieku
  • Kościół‚ farny p. w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej z XIV wieku w stylu późnogotyckim.
  • Klasztor bernardyński, barokowy z II Połowy XVII wieku.
  • Drewniany Kościół sw. Mikołaja z 1758 roku z drewna modrzewiowego.
  • Ratusz z 1840 roku- siedziba Muzeum Regionalnego
  • Pomnik Powstańców Wielkopolskich – 07.06.1925- odsłonięty przez gen. bryg. Józefa Hallera
  • Przedłużenie Wału Trzebnickiego wzniesienie Bałczyna 278 m. n.p.m.

Kobyla Góra

kobyla

Obiekty sakralne, pomniki przyrody, głazy narzutowe, oazy jałowców,

  • Sztuczny zalew na rzece Meresznicy o powierzchni 18 h.
  • Najwyższe wzniesienie Wielkopolski- Kobyla Góra 284 m n. p. m. z Krzyżem Jubileuszowym.

Antonin

antonin

Modrzewiowy Pałac Myśliwski wzniesiony w latach 1822-1824 na zlecenie księcia Antoniego Radziwiła.

Sława Antonina związana jest z atmosfera… salonu Księcia i jego Golami. Najznakomitszym z nich był‚ Fryderyk Chopin, będący w pałacu dwukrotnie w latach 1827 oraz 1829. Skomponował‚ sygnowane w Antoninie- Introdukcje™ i Poloneza C-dur.op. 3. Obecnie salon Radziwiłłowski jest salonem muzycznym, miejscem międzynarodowych i krajowych imprez chopinowskich, muzeum i domem pracy twórczej.